напред  

карта
1/7
 

          

     
      
          
                     
                                                

 
             
         
              
           
             Минералната баня се намира в градския парк. Има мъжки и женски басейн,
              както и няколко самостоятелни вани. 
    

                            телефон за справки:   Бтк - 074472228