къща "Захариеви -
Стефка и Георги"

       
    
             къща "Пумпалови"
      


       
             къща "Паскалеви"
     

    
             къща "Солунови"
     


    
               къща "Юлия"
     
    
      стаи "Евромебел"- гр.Разлог
            
             къща "Попови"
              

 
къща "Мира"
     

 
             
       
                къща "Дафи"
     
    
              къща "Пандеви"
     

       
             къща "Топузови"
     
               
           къща "Парапунови"
     
    
                 къща "Васи"
     
карта
           
               къща "Алпиец"