orientirbg.com  -  независим пътеводител за ценители.
    Предлага проверена на място информация за хотели
    и ресторанти. Много хумор, градивна критика и снимки.  
 
    allchessopenings.com  -  всичко за дебютите в шаха   
                    

карта
                 


               
           механа "Дедо Дине"