начало

На 6 и 7 февруари 2010 г.
на х."Гоце Делчев" и х."Безбог"
планинските спасители от отряд Добринище
пред зимна атестационна комисия:

начало