началоСки правилник - 2011

Ски тест - 2011

Съдийска колегия - Добринище / сезон 2007 - 2008 г. - Отчет

Отчетно-изборно събрание СК Добринище 2008 - Протокол

Съдийска колегия - Добринище / сезон 2008 - 2009 г. - Наряд